Sportsko-edukativni kamp ,,Zov prirode“ se realizuje u periodu jun-jul po smenama:

I. 23.06.2024. – 29.06.2024. – Deca od 11 do 16 godina

II. 29.06.2024. – 03.07.2024. – Deca od 6 do 11 godina

III. 07.07.2024. – 13.07.2024. – Deca od 11 do 16 godina

IV. 13.07.2024. – 17.07.2024. – Deca od 6 do 11 godina

V. 21.07.2024. – 27.07.2024. – Deca od 11 do 16 godina

VI. 27.07.2024. – 31.07.2024. – Deca od 6 do 11 godina

Smene su prilagođene planom i programom uzrastima, trajanje smena je 4 noći – 5 dana za uzrast od 6 do 11 godina i 6 noći – 7 dana za uzrast od 11 do 16 godina. Prvog dana deca kreću organizovanim prevozom u prepodnevnim časovima iz Beograda, Novog Sada, Sombora i stižu u kamp oko 12h. Kamp se napušta petog/sedmog dana u 12h i povratak u Beograd, Novi Sad i Sombor je oko 14h.

Obezbeđeni su šatori i vreće za spavanje, ishrana je na bazi punih pansiona odnosno 5 obroka. Deca su osigurana sve vreme puta i boravka na kampu. Program aktivnosti na kampu je tačno definisan i sastoji se od sportskih i edukativnih aktivnosti kao što su:

 • Orijentacija
 • Orijentiring
 • Čvorologija
 • Prva pomoć
 • Spasilaštvo na vodi
 • Jutarnja gimnastika
 • Paljenje logorske vatre
 • Postavljanje šatora
 • Ekološke radionice
 • Potraga za blagom
 • Streličarstvo
 • Jahanje i vožnja fijakerom
 • Vožnja brodićem po Dunavu
 • Obilazak Specijalnog rezervata prirode ,,Gornje Podunavlje“
 • Takmičenja
 • Poznate i nepoznate igre
 • Treking tura
 • Ribolov
 • Izlet na gradsku plažu (kupanje, radionice i timske igre)
 • Izlet u Banju Junaković (kupanje na bazenima, vodene igre) – starija smena
 • Izlet na čardu ,,Pčela” (veslanje čamcima kroz stare tokove Dunava, radionice, igre) – starija smena

Aktivnosti su tako koncipirane da su deca podeljena u četiri ekipe, svaka ekipa ima svoje ime (VUKOVI – zemlja, ORLOVI – vazduh, FENIKSI – vatra, DELFINI – voda), zastavu i grb, deca pri dolasku izvlače koju ekipu će da dobiju, a za svaku je zadužen jedan instruktor. Deca nakon izvlačenja dobijaju majicu i maramu sa obeležjima ekipe kojoj pripadaju. Podela na ekipe podrazumeva se samo u toku igara i takmičenja dok na predavanjima i za vreme obroka smo svi zajedno. Deca kroz igre i takmičenja skupljaju bodove, tako da na kraju svake smene imamo raspored ekipa i na osnovu toga raspodelu nagrada.

U cenu ulaze:

 • Prevoz
 • Smeštaj u šatorima
 • Ishrana (5 obroka dnevno)
 • Osiguranje u toku celog boravka
 • Sportsko-edukativni program
 • Radni materijal
 • Instruktori kampa
 • Oprema (majica)
 • Ulaznice
 • Nagrade

CENA KAMPA JE:

Prevoz je organizovan iz Beograda, Novog Sada i Sombora i u zavisnosti od toga cena je:

Smene od 4 noći – 5 dana:

 • Sombor: 18 000 dinara
 • Novi Sad: 20 000 dinara
 • Beograd: 22 000 dinara

Smene od 6 noći – 7 dana:

 • Sombor: 22 000 dinara
 • Novi Sad: 24 000 dinara
 • Beograd: 26 000 dinara

Način plaćanja:

Moguće je plaćanje u ratama, sa tim da poslednja rata mora biti 5 dana pred početak kampa.

Prva rata se uplaćuje prilikom prijave i iznosi 3.000 dinara.

U slučaju prijave dvoje dece iz porodice ostvarujete popust od 2.000 dinara po detetu, u slučaju prijave troje dece iz porodice ostvarujete popust od 3.000 dinara po detetu.