Sportsko-edukativni kamp ,,Zov prirode“ se realizuje u periodu jun-avgust po smenama od 32  dece. Smene su:

I. 24.06.2019. – 28.06.2019. – Deca od 6 do 11 godina – ZATVORENO

II. 01.07.2019. – 05.07.2019. – Deca od 11 do 16 godina

III. 08.07.2019. – 12.07.2019. – Deca od 6 do 11 godina – POPUNJENO

IV. 15.07.2019. – 19.07.2019. – Deca od 11 do 16 godina

V. 22.07.2019. – 26.07.2019. – Deca od 6 do 11 godina

VI. 29.07.2019. – 02.08.2019. – Deca od 11 do 16 godina

VII. 05.08.2019. – 09.08.2019. – Deca od 6 do 11 godina

 

Smene su prilagođene planom i programom uzrastima, trajanje smena je 4 noći – 5 dana. Prvog dana deca kreću organizovanim prevozom u prepodnevnim časovima iz Beograda, Novog Sada, Subotice, Sombora i stižu u kamp oko 12h. Kamp se napušta petog dana u 12h i povratak u Beograd, Novi Sad, Suboticu i Sombor je oko 14h.

Obezbeđeni su šatori i vreće za spavanje, ishrana je na bazi punih pansiona odnosno 5 obroka. Deca su osigurana sve vreme puta i boravka na kampu. Program aktivnosti na kampu je tačno definisan i sastoji se od sportskih i edukativnih aktivnosti kao što su:

 • Orijentacija
 • Orijentiring
 • Čvorologija
 • Prva pomoć
 • Spasilaštvo na vodi
 • Jutarnja gimnastika
 • Paljenje logorske vatre
 • Postavljanje šatora
 • Ekološke radionice
 • Potraga za blagom
 • Streličarstvo
 • Vožnja brodićem po Dunavu
 • Obilazak Specijalnog rezervata prirode ,,Gornje Podunavlje“
 • Takmičenja
 • Poznate i nepoznate igre
 • Treking tura
 • Ribolov

Aktivnosti su tako koncipirane da su deca podeljena u četiri ekipe po osam članova, svaka ekipa ima svoje ime (VUKOVI – zemlja, ORLOVI – vazduh, FENIKSI – vatra, DELFINI – voda), zastavu i grb, deca pri dolasku izvlače koju ekipu će da dobiju, a za svaku je zadužen jedan instruktor. Deca nakon izvlačenja dobijaju majicu i maramu sa obeležjima ekipe kojoj pripadaju. Podela na ekipe podrazumeva se samo u toku igara i takmičenja dok na predavanjima i za vreme obroka smo svi zajedno. Deca kroz igre i takmičenja skupljaju bodove, tako da na kraju svake smene imamo raspored ekipa i na osnovu toga raspodelu nagrada.

U cenu ulaze:

 • Prevoz
 • Smeštaj u šatorima
 • Ishrana (5 obroka dnevno)
 • Osiguranje u toku celog boravka
 • Sportsko-edukativni program
 • Radni materijal
 • Instruktori kampa
 • Oprema (majica)

CENA KAMPA JE:

Prevoz je organizovan iz Beograda, Novog Sada, Subotice i Sombora i u zavisnosti od toga cena je:

Sombor: 11 000 dinara

Subotica: 13 000 dinara

Novi Sad: 13 000 dinara

Beograd: 15 000 dinara

Način plaćanja:

Moguće je plaćanje u ratama, sa tim da poslednja rata mora biti 5 dana pred početak kampa.

Prva rata se uplaćuje prilikom prijave i iznosi 3.000 dinara.