UDRUŽENJE GRAĐANA ,,EKO TIM APATIN’’ VAS POZIVA DA UČESTVUJETE NA PRVOM NAGRADNOM KONKURSU ZA:

 • Najlepšu fotografiju
 • Najlepši crtež

Na temu ,,Ulepšaj svoje snove, priroda te zove’’, pri čemu je dozvoljeno da se crta ili fotografiše: priroda, biljke, životinje, boravak u prirodi, logorovanje, ekološke inovacije, reciklaža, nekad i sad, lov, ribolov, i slične aktivnosti koje su povezani sa prirodom)

1.      Tema i cilj takmičenja:

 

Primarni cilj ovog takmičenja jeste približavanje dece prirodi i upoznavanja sa njenim dobrima. Sve većim porastom tehnološkog razvoja, sve više se otuđujemo od lepota koja nam je sama Zemlja dala, te se sve više povećava neznanje o značaju zdravog života i boravka u prirodi. Pored toga, ovim želimo pružiti  ljubiteljima fotografija i slika da izraze svoju kreativnost, inovativnost, avanturistički duh. Na ovaj način podsetićemo javnost da prirodne vrednosti još uvek postoje, te ih podstaći na očuvanje i negovanje i širiti te vrednosti u našem društvu.

2.      Ko može da učestvuje?

 

U obe kategorije mogu da učestvuju deca osnovnih škola sa cele teritorije Republike Srbije.

3.      Izbor fotografije i nagrade

 

Izbor fotografije i crteža izvršiće stručni nezavisni žiri.

Izbor fotografije će se vršiti na sledeći način:

 • Fotografije u skladu sa temom konkursa (fotografije koje nisu ovakvog karaktera, neće ući u izbor)
 • Originalnost
 • Pristupačnost fotografiji

Izbor crteža će se vršiti na sledeći način:

 • Uzrasta deteta
 • Ideje
 • Kvaliteta

U odnosu na postavljene kriterijume, žiri će odabrati 3 fotografije i 3 crteža, koji će biti nagrađeni na sledeći način:

 1. Mesto – Besplatno petodnevno učešće na Sportsko – edukativnom kampu ,,Zov prirode’’ 2018.
 2. Mesto – Knjiga: priručnik za kampovanje.
 3. Mesto – Majica sportsko – edukativnog kampa ,,Zov prirode” u veličini kandidata.

 

4.      Tehnički zahtevi za sve učesnike

 

Svaki kandidat ima pravo da pošalje samo jedan crtež ili fotografiju, ukoliko ih pošalje više, nijedan neće ići u razmatranje.

Svaki učesnik konkursa mora biti autor ili nosilac autorskih prava za fotografiju/crtež koju prijavljuje na konkurs. Autor ostaje jedini vlasnik autorskih prava nad svojom fotografijom/crtežom. Autori fotografija preuzimaju svu odgovornost koja se odnosi na osobe i objekte, ukoliko budu prikazani na fotografiji. Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu www.kampzovprirode.com. Učesnici su dužni da za ove radove, putem prijave – saglasnosti, trajno prenesu prava za reprodukovanje fotografija i crteža u propagandne svrhe sajtu www.kampzovprirode.com Udruženje ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i slično, prispelih i objavljenih fotografija/crteža.

Ukoliko pristignu radovi, koji se ne odnose na zadatu temu, ili, ukoliko predstavljaju rasizam, bilo koju vrstu diskriminacije, vulgarnost, agresivnost ili drugu nameru biće diskvalifikovani.

Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade dela, koje menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje / kontrasta.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti našem timu, na e-mail ekotimapatin@gmail.com

 

USLOVI KOJE MORATE ISPUNITI PRILIKOM SLANJA RADOVA NA E-MAIL ADRESU:

 1. Svaki rad mora biti imenovan i tekstualno opisan (kad, gde i čime je fotografisano)
 2. Fotografija mora biti u jpg format
 3. Crtež mora biti prethodno skeniran
 4. Obavezni su podaci o kandidatu (Ime i prezime, Mesto stanovanja, Škola, Datum rođenja, Veličina majice)
 5. Dozvolu autora (skeniranu u prilogu) za korišćenje rada u svrhu izložbe, postavljanja na FB stranici, štampanja i to:
 • Šalje roditelj/staratelj

Odgovorno izjavljujem:

 • Moje dete je autor priložene fotografije/crteža i jedini nosilac prava na umnožavanje istog.
 • Dozvoljavam Udruženju da koristi priloženu fotografiju/crtež bez naknade za sajt www.kampzovprirode.com i na društvenim mrežama (facebook, instagram).
 • U celini prihvatam propozicije, odnosno pravila konkursa „ULEPŠAJ SVOJE SNOVE, PRIRODA TE ZOVE“.

Potpis roditelja/staratelja.

 1. Radove slati na ekotimapatin@gmail.com

 

Rok dostavljanja radova je 15.12.2017.

5.      Izložba pristiglih fotografija i crteža

 

Pored pobedničkih radova, biće izložene i druge fotografije i crteži učesnika koje po mišljenju stručnog žirija ispunjavaju zadate kriterijume. Takođe, radovi će biti objavljeni na FB stranici Udruženja građana ,,Eko tim Apatin’’, kao i na drugim društvenim mrežama gore pomenutog kampa.